Tarieven

Bij het Jagerhuis hanteren wij onderstaande tarieven voor ondersteuning.

Wanneer je gebruik wilt maken van ondersteuning van het Jagerhuis, heb je een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet, WMO of de WLZ. De kosten kunnen zowel uit een PGB (Persoons Gebonden Budget) als uit ZIN (Zorg In Natura) vergoed worden. Wij volgen de tarieven die de gemeentes of zorgkantoren hebben afgesproken.

Wanneer je bij ons komt wonen, werken we met individuele prijsafspraken. Daarom staan deze tarieven hieronder niet vermeld.

FunctiesTarief in €Per
Ambulante ondersteuning  50,00 uur
Dagopvang /dagbesteding*  55,50 dagdeel
Individuele begeleiding (gereduceerd tarief)   27,50 uur
Persoonlijke verzorging  44,00 uur
Ondersteuning door specialist  80,00 uur

 * De tarieven voor de dagopvang zijn inclusief maaltijden en activiteiten. Als er tijdens deze opvang ook één-op-één begeleiding nodig is brengen we dat tegen een gereduceerd tarief voor individuele begeleiding in rekening. Het Jagerhuis vraagt geen eigen bijdrage en rekent momenteel geen tarieven voor aanvullende diensten ZIN.