Maatregelen Covid-19 | Corona-virus

Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona-virus, heeft het Jagerhuis een aantal maatregelen genomen en hiervoor beleid vastgesteld. 

We willen eerst wijzen op de maatregelen die door de regering en het RIVM zijn vastgesteld.

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Ga niet naar drukke plekken
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis bij klachten die kunnen wijzen op het corona-virus.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Hieronder kunt u lezen wat wij doen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, maar ook wat wij met onze cliënten bespreken en wat wij vragen van onze bezoekers.

1. Wat doet het Jagerhuis om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan?

Ambulante zorg gaat door wanneer er geen verkoudheidsklachten, zoals niezen, hoesten, keelpijn, loopneus of verhoging, zijn bij de cliënt en de begeleiding. Bij het bezoek worden de maatregelen van het RIVM opgevolgd. Wanneer er wel verkoudheidsklachten zijn kan ervoor gekozen worden om de zorg digitaal door te laten gaan.

Op de woonlocaties en dagbesteding zal het zorgaanbod worden aangepast op de zorgvraag die op dat moment speelt.

De preventieve adviezen die vanuit het RIVM worden gegeven gelden ook voor onze cliënten, de adviezen worden samen met de cliënt besproken en toegepast.

De overleggen die wij gepland hebben en afspraken met externen kunnen door gaan wanneer we kunnen garanderen dat dit volgens de richtlijnen van het RIVM gebeurd. Als dit niet mogelijk is, worden deze veranderd in een digitale afspraak, verplaatst of afgezegd.

Wanneer er sprake is van een besmetting op een van onze locaties, zullen wij in overleg met de GGD gepaste maatregelen treffen.

2. Wat kunnen onze cliënten doen?

Volg de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast vragen we je om je te houden aan de afspraken die je samen met je begeleider maakt. 

3. Wat kunnen onze bezoekers doen?

 • Als u van plan bent om uw verwant te bezoeken en last hebt van Corona-gerelateerde klachten dan vragen we u om niet langs te komen, maar om bijvoorbeeld telefonisch contact te hebben.
 • Als u in contact bent geweest met iemand met Corona, dan vragen we u om niet langs te komen, maar om bijvoorbeeld telefonisch contact te hebben.
 • Houdt u als u bij uw verwant op bezoek bent aan de voorzorgsmaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven