Maatregelen Covid-19 | Corona-virus

Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus, heeft het Jagerhuis een aantal maatregelen genomen. Deze gelden in ieder geval tot 6 april of totdat er nieuwe maatregelen worden genomen door de overheid.

We willen eerst nogmaals wijzen op de inmiddels bekende maatregelen die door de regering en het RIVM zijn vastgesteld.

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Hieronder kunt u lezen wat wij doen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, maar ook wat wij met onze cliënten bespreken en wat wij vragen van onze bezoekers.

1. Wat doet het Jagerhuis om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan?

Ambulante zorg gaat bij voorkeur via telefonisch contact door. Wanneer dit strikt noodzakelijk is en er geen verkoudheidsverschijnselen zijn bij de begeleiding en de cliënt, kan ervoor gekozen worden een bezoek te plannen.

Tijdelijk verblijf gaat vanwege de groepsgrootte niet door, totdat deze maatregelen zijn opgeheven.

Op de woonlocaties zal het zorgaanbod worden aangepast op de zorgvraag die op dat moment speelt. De dagbesteding van het Jagerhuis is alleen open voor cliënten van een van de woonlocaties van het Jagerhuis.

De preventieve adviezen die vanuit het RIVM worden gegeven gelden ook voor onze cliënten, de adviezen worden samen met de cliënt besproken en toegepast.

De overleggen die wij gepland hebben en afspraken met externen worden verplaatst of afgezegd.

Wanneer er sprake is van een besmetting op een van onze locaties, zullen wij in overleg met de GGD gepaste maatregelen treffen.

2. Wat kunnen onze cliënten doen?

We adviseren je om niet naar bijeenkomsten, zangles, dansles, sportclub, en andere vormen van sociale bijeenkomsten te gaan.

We vragen je, met ondersteuning van je begeleider, goed te kijken wie er bij jou op bezoek mag komen. We hebben uitgesproken dat het onze voorkeur heeft, dat je alleen van naaste familieleden nog bezoek te ontvangt.

Bespreek met je begeleider hoe je kunt voorkomen dat je het virus krijgt.

3. Wat kunnen onze bezoekers doen?

Op dit moment vragen we onze cliënten om bezoek zoveel mogelijk te beperken, bij voorkeur tot naaste familieleden van onze cliënten.

  • Als u van plan bent om uw kind te bezoeken en last hebt van verkoudheidsverschijnselen al dan niet met koorts dan vragen we u om de keus te maken om niet langs te komen, maar om bijvoorbeeld telefonisch contact te hebben.
  • Als u uit een risicogebied komt of in contact bent geweest met iemand die daar is geweest dan vragen we u ook om de keus te maken om niet langs te komen, maar om bijvoorbeeld telefonisch contact te hebben.
  • Houdt u als u bij uw kind op bezoek bent aan de voorzorgsmaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven